Dialogmøder

Dialogmøder afholdes to gange årligt sammen med beboere og pårørende.

Der har tidligere været nedsat et beboerråd, men vi har i fællesskab besluttet at holde 2 årlige dialogmøder i stedet. Til disse møder vil beboere, pårørende, personale og plejehjemslederen altid være indbudt.

Efter behov kan også Vennekredsen, Ældrerådet i kommunen og andre samarbejdspartnere inviteres til dialogmøderne.

Referater fra dialogmøder fås hos personalet.