Pårørende

Pårørende er en stor og vigtig del at beboernes liv.

Vi vil derfor gerne inddrage beboerens netværk så meget som muligt i beboerens dagligdag og trivsel.

Gennem invitation til dialogmøder, fester og andre arrangementer og en åben dialog i hverdagen, har vi gode erfaringer med at skabe en god dialog og et tillidsfuldt forhold til hinanden.