Vennekredsen

Lysbjergparkens vennekreds, er en gruppe af frivillige personer der giver liv og spreder hygge og glæde for beboerne.

Lysbjergparkens vennekreds blev stiftet i 2004.

Vennekredsen er en upolitisk organisation, der har en bestyrelse med 5 medlemmer og 2 suppleanter. Der er ligeledes en revisor og en revisor suppleant.

Formål

 • At skaffe midler til særlige arrangementer og særlige nyanskaffelser til glæde for dig
 • At være praktisk medhjælper for dig ved arrangementer
 • At udføre praktiske opgaver ved arrangementer
 • At alle arrangementer og opgaver iværksættes i tæt samarbejde med personalet og lederen.

Faste aktiviteter

Vennekredsen arrangerer forskellige aktiviteter igennem hele året f.eks.:

 • Formiddagsgruppe én gang ugentligt, hvor der laves stolegymnastik, snakkes, høres musik og drikkes kaffe. Der er mange demente i denne gruppe. 
 • Eftermiddagsgruppen én gang ugentligt, hvor målgruppen er beboere med et bedre funktionsniveau og borgere fra nærmiljøet. Der strikkes, males og snakkes m.m.
 • Månedlige aktiviteter så som filmeftermiddag, banko, koncerter, foredrag, tøjfremvisning m.m.

Vennekredsen sørger i øvrigt for

 • At våge hos døende, hvis pårørende ikke har mulighed for at være der
 • At drage omsorg for beboere men deltager ikke i plejedelen
 • At lave spontane aktiviteter med beboerne både dag og aften
 • At tage afsted med beboerne individuelt, f.eks. til håndboldkampe
 • at holde fester og arrangementer for beboere og borgere fra nærmiljøet og at hjælpe til ved husets arrangementer
 • At sprede glæde og hygge.

Vil du være med?

Vennekredsen søger altid hjælpende hænder til aktiviteter og til at udføre små opgaver for beboerne, f.eks. sy en knap i, ordne potteplanter, en hyggesnak, pynte op til jul, påske - altså små praktiske opgaver, som ikke varetages af personalet.

Har du tid og lyst så kontakt venligst:

Ruth Carstensen, Toftevej 5, Vester Aaby, 5600 Faaborg eller på telefon 62 61 51 83

Bestyrelse og vedtægter

Ruth Carstensen ( Formand )

Bodil Pedersen

Jette Mosumgaard

Jytte Hansen

Inger Larsen 

Hvis der ønskes yderligere information om f.eks vedtægter for foreningen "Lysbjergparkens venner", så kan man henvende sig til formand Ruth Carstensen.