Leve-bo miljø

Den enkelte beboer er i centrum på Lysbjergparken, hvor hverdagen er formet efter leve-bo miljø principperne.

Hvad er leve-bo miljø?

Leve-bo miljø bygger på beboerens ønsker og behov, og at beboeren lever et hverdagsliv med udgangspunkt i sin tidligere tilværelse. 

Værdierne dækker:

  • Frihed til forskellighed
  • Fleksible løsninger
  • Åbenhed over for forandringer
  • Frihed til valg og fravalg
  • Stor selv- og medbestemmelse

Leve-bo miljø i hverdagen

Den individuelle bolig er en del af den overskuelig boenhed med fælles opholdsrum og tilhørende køkken. Det åbner op for at opleve variationen af både at være hjemme, på besøg hos naboen eller at deltage i større fællesskaber med de øvrige beboere.

Maden tilberedes i de enkelte boenheder. Måltiderne og samværet omkring måltiderne er et centralt punkt i hverdagen.

Personalet giver pleje og omsorg med en høj grad af af fleksibilitet. Placeringen på dagen afspejler beboerens individuelle ønsker og behov i forhold til hverdagens gøremål, personlig pleje og hyggestunder.

Personale og pårørende

Personalet har relevant social- og plejefaglig baggrund kombineret med pædagogisk indsigt og kompetencer, der til sammen skaber et personligt og imødekommende miljø.

Personalet arbejder i mindre enheder med udgangspunkt i dit private hjem. Samtidig samarbejder personalet på tværs af faggrænser og altid med udgangspunkt i hverdagens gøremål.

En vigtig samarbejdspartner i leve-bo miljøet er beboerens pårørende og netværk. Vi opfordrer til en åben dialog mellem beboeren, pårørende og personalet, bl.a. for at få klarlagt værdier og holdninger.