Personalet på plejehjemmet

Lysbjergparken er døgnbemandet med faguddannet personale.

Personalet er sammensat af flere faggrupper med hovedvægt på social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Køkkenet styres af to kostfaglige-ansvarlige, som dagligt sørger for den varme mad til beboerne. Ved sygdom og ferie har vi nogle dygtige afløsere til at hjælpe.

Vi har en sygeplejerske fast knyttet til Lysbjergparken.  Sygeplejersken varetager primært de sygeplejefaglige opgaver i forhold til beboerne og sørger derudover for kompetenceudvikling af personalet.

Lysbjergparken er også uddannelsessted for elever, som enten er under uddannelse som social- og sundhedshjælper eller som social- og sundhedsassistent. Eleverne er tilknyttet faste vejledere og indgår i hverdagen sammen med det faguddannede personale.