Vores værdier

Respekt for den enkelte - og en god og tryg hverdag.

Mål og vision

Lysbjergparkens målsætning er at borgerne ydes praktisk bistand og personlig pleje og omsorg med respekt for den enkelte.

Lysbjergparkens vision er at vores plejehjem skal kendetegnes ved en gæstfri, tryg og positiv hverdag, som danner grundlag for "Liv til livet".

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag bygger på "Liv til livet":

  • Omsorg for og imellem borgere og medarbejdere
  • Mulighed for at udnytte og udvikle egne ressourcer
  • Loyalitet og respekt for borgere, medarbejdere og kommunen
  • Humor og glæde skal kendetegne vores område og arbejdsmiljø
  • Lyst og imødekommende miljø
  • Stimulering og vækkelse af sanser ved madfremstilling på Lysbjergparken
  • Samarbejde mellem borgere, pårørende og medarbejdere i leve-bo miljøet
  • Medbestemmelse og valgfrihed for borgere og medarbejdere
  • Faglige og engagerede medarbejdere
  • Vedligeholde og udvikle det sociale netværk for den enkelte borger.